REDNI ZBOR ČLANOV ŠD NIKAN

Pozdravljeni vabimo vse člane društva, da se udeležite rednega zbora članov, ki bo potekal v sredo, 30.3.2016 ob 19.00 uri v telovadnici OŠ Franceta Prešerna, s predlaganim dnevnim redom:
1. Ugotavljanje sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsetstva (predsednik, zapisnikar, dva podpisnika)
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poslovno poročilo 2015
5. Finančno poročilo 2015
6. Poslovni in finančni plani za 2016
7. Spremembe statute:
– Zmanjšanje članov nadzornega odbora
– Druge zakonske spremembe
8. Razno

Scroll to Top